Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

Tiến độ lắp dựng cánh tuabin

Chúng tôi đã rất may mắn ghi lại được cảnh tượng tuyệt đẹp này khi sắc nắng ban mai tinh khôi chiếu nhẹ vào những tuabin gió vừa mới hoàn thành, trông như những cánh quạt khổng lồ nổi lên giữa một biển mây bồng bềnh.

 

 

 

Đang xây dựng Gió trên bờ