Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

Vận hành thương mại các dự án tại Quảng Trị

 

 

 

Dự án điện gió đầu tiên và đồng thời là dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Renova – Dự án Điện gió tại Quảng Trị – đã chính thức vận hành thương mại từ cuối tháng 10 năm 2021.
Đây là một số hình ảnh mới về dự án bao gồm trạm biến áp, đường dây truyền tải, và nhà điều hành.

Đang vận hành Gió trên bờ