Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị

Ngày 13 tháng 8 năm 2021

Tiến độ lắp dựng cánh quạt tuabin gió

Việc lắp dựng cánh quạt tuabin trên công trường các dự án điện gió trên bờ tại Quảng Trị đang được các bên thi công với tiến độ rất tốt.

Nhằm đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vận chuyển các cánh quạt tuabin có chiều dài 74m đến vị trí công trường, các thiết bị vận chuyển đặc biệt với hệ thống nâng hạ chuyên dụng đã được đưa vào sử dụng giúp tránh vật cản trên đường và khắc phục các khó khăn trong việc vận chuyển trên địa hình đồi núi.

 

 

 

Đang xây dựng Gió trên bờ