Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị

Ngày 28 tháng 5 năm 2021

Lễ ký hợp đồng Tài trợ Khoản vay xanh

Các công ty dự án thuộc Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị đã cùng tham gia ký kết các hợp đồng tài trợ khoản vay xanh với tổ hợp các ngân hàng và tổ chức tài chính do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đứng đầu. Các bên tài trợ khác cùng tham gia khoản vay gồm có Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Úc (EFA) thuộc Chính phủ Liên bang Úc, và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Đại diện của ADB, EFA, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, JICA, các bên cho vay khác, cùng với PCC1 và RENOVA với vai trò là cổ đông, đã cùng tham gia vào lễ ký hợp đồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. Tại lễ ký kết, các bên cũng đã chia sẻ mong muốn chung trong việc hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo tại khu vực Châu Á.

 

 

Đang xây dựng Gió trên bờ