Dự án Điện gió trên bờ tại Quảng Trị

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

Vậy là việc lắp ráp tuabin gió đã bắt đầu

Dự án được bắt đầu xây dựng vào tháng 5 năm 2020 này, đã tiến hành công tác đất và làm móng, vậy là việc lắp ráp tuabin gió đã bắt đầu. Chúng tôi đang tiến hành thi công với an toàn là số 1. Công trình đường dây truyền tải điện trong, ngoài dự án và công trình trạm biến áp cũng đang được tiến hành đồng thời song song, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 10 năm 2021.

 

Hoàn thành cài đặt phần vỏ tuabin

 

Cẩu phần tháp với chiều dài khoảng 16 m và trọng lượng 88 tấn

 

Lắp ráp phần tháp bằng cần trục 600 tấn

Đang xây dựng Gió trên bờ